Kausi 2020 lähti käyntiin vuosikokouksella, jossa käytiin hedelmällistä keskustelua. Kokouksessa jäsenistö otti aktiivisesti kantaa asioihin. Halu kehittää toimintaamme on yhteinen!

Jouduimme tekemään korotuksia maksuihin. Korotuspaine tulee yleisestä hintatason noususta. Maksut ovat pysyneet samoina ja monta vuotta, eivätkä maksut vastaa kuluja. Olemme suhteellisen pieni kerho ja kaikki maksut menevät suoraan kuluihin ja ylläpitoon. Tämän vuoksi muistutankin kaikkia, että maksut tulee maksaa ajallaan. Jatkossa Hallitus ottaa tarpeen niin vaatiessa kovemman linjan maksujen karhuamiseen.

Pidetään yhdessä huolta hienosta kerhosta ja muistetaan ylpeinä ulkoiluttaa kerhon viirejä ja lippuja! Vielä lopuksi haluaisin kiittää Tero Tankkaa pitkästä ja pyyteettömästä toiminnastaan hallituksen jäsenenä ja telakkamestarina. Onnea uusiin haasteisiin.

Terveisin

Jesse Jokinen, kommodori

Maksut kaudelle 2020

[table id=7 /]